"Perill: Deixalles espacials!"

Cables electrodinàmics, la solució a la ferralla espacial?

El problema

L'ésser humà és al causant de que el planeta Terra estigui envoltat de més de 500 000 objectes orbitant a un 28 000 quilòmetres per hora!

Un dels principals problemes que comporta la ferralla especial és la dificultat de treball amb les estacions espacials o amb altres centres de control que tenim a l'espai.

La solució: Cable Electrodinàmic

Una de les solucions que personalment he trobat més factible ha sigut l'ús de un cable electrodinàmic. El cable aprofitaria el magnetisme de la terra per atraure el màxim de deixalla espacial. Una vegada anul·lada la seva orbita els trossos caurien a l'atmosfera terrestre on es desintegrarien.

Promotors...

El Japó és el principal país partidari d'aquesta iniciativa. L'agencia d'exploració espacial del Japó (Jaxa) s'ha proposat iniciar aquest projecte per eradicar la major part de la ferralla espacial.

Jaxa espera que l'experiment resulti un èxit total i s'espera tenir-lo llest l'any 2019.

Avantatges i inconvenients

Els avantatges més importants són:
  • La majoria de deixalla espacial és feta per materials metàl·lics, és a dir, que seran sotmesos al magnetisme terrestre.
  • El reduir la velocitat dels objectes es podrà assegura la desintegració en entrar a l'atmosfera.


Però tot projecte te els seus desavantatges:

  • S'han necessitat 10 anys per construir el cable electrodinàmic.
  • No tota la ferralla espacial s'atrau pel magnetisme.