Beoordelings formulier product

verpakking

Beoordeling van deze opdracht

Er is voldaan aan de validiteit want
  • Tijdens de lessen over verpakkingen zijn alle toetsonderdelen behandelt.
  • De toets voldoet aan het beheersingsniveau want het is een opdracht op het gebied van toepassen.
  • De lesstof over verpakkingen is recent behandelt.


Er is voldaan aan de betrouwbaarheid want

  • Een student kan per onderdeel één punt scoren. Het onderdeel is of goed of fout.
  • De leerlingen werken allemaal in dezelfde ruimte, met dezelfde systemen en ze kunnen allemaal dezelfde materialen gbruiken

De cesuur van de opdracht

Er is niet voldaan aan de cesuur van de opdracht want
  • de cesuur staat niet op het beoordelingsformulier vermeldt en staat ook niet op de opdracht vermeld.
  • Er is een groepsonderdeel en er is een individueel onderdeel dit moet op het beoordelingsformulier duidelijk aangegeven worden.
Dit wordt aangepast zodat iedere instructeur deze opdracht op dezelfde manier kan beoordelen.

04-02-2016 Marleen, Mariët en Lonneke