Cuando yo era nino...

...

yo comia muchos sandwhiches

Yo veia pais

Yo era irrtante

Yo hacia muchos deportes

Yo cocinaba cuendo yo era nino

yo dormia nunca

Cuendo yo era nino, yo montaba en bicicleta

Yo nadaba en picena

Yo subia escaleras rapidamente

Cuendo yo era nino yo putinaba y caer