Lovgivningsprocessen i Danmark

De 4 faser i lovgningsprocessen

Den danske lovgivningsproces kan opdeles i 4 faser, som bliver gennemgået inden en lov bliver vedtaget i Folketinget.

1. Initiativfasen

2. Lovforberedelsesfasen

3. Beslutningsfasen

4. Implementeringsfasen