המהפכה התעשייתית

מסוף המאה ה-18 ועד ימינו

Industrial Revolution Overview

משימה

ענו על שאלה 2 א' שבעמ' 133 עפ"י קריאה בעמ' 126-127.

ייצור המוני ומהיר באמצעות פס ייצור

BMW 5 Series Production Process - Factory line
IKEA Robot packaging line made by Teamster AB

אנגליה חלוצת המהפכה

באנגליה התקיימו מס' תנאים שאפשרו את תחילת המהפכה התעשייתית דווקא בה ולא במדינה אחרת באירופה, כמובן שבהמשך המהפכה התעשייתית תשפיע ותחול גם במדינות נוספות.


התנאים באנגליה שאפשרו את תחילת המהפכה התעשייתית:

תנאים כלכליים

  • החקלאות באנגליה משתפרת ע"י הכנסת זני גידולים משופרים ושימוש בשיטות טובות יותר לעיבוד הקרקע.תנאים פוליטיים

  • הפרלמנט האנגלי קיבל חוק חדש (חוק הגידור) שערך שינוי כלכלי בענף החקלאות. החוק יצר מצב בו חלקות אדמה גדולות מאוד נמצאות בידי קבוצת עשירים קטנה, ומס' רב של איכרים מחוסרי אדמה ועבודה.
  • אנגליה נהנית משלטון יציב וחזק מבחינה פוליטית שחוקק חוקים התומכים בממציאים ותעשיינים.תנאים חברתיים

  • אוכלוסיית אנגליה גדלה בקצב מואץ (פי 3) בזמן קצר יחסית, הביקוש והדרישה למזון ומוצרים נוספים עלתה.
  • איכרים מובטלים עברו מהכפרים אל הערים בכדי למצוא עבודה בתחום המלאכה והתעשייה במקום בחקלאות.

חברה ויחיד בתהליך התיעוש עמ' 138-145

1. תהליך עיור
  • מהם הגורמים שהאיצו את תהליך העיור בסוף המאה ה-18?

2. שינוי במבנה החברתי

  • אילו מעמדות חברתיים נוצרו בעקבות המהפכה התעשייתית, מה מאפיין כל מעמד?


3. מקום הילדים בחברה ומעמדם


  • תמונה בעמ' 144, תמונה בעמ' 146