שלומי טוב מאוד

אני אוהב את קנדה

אני אוהב את קנדה ומפחד שלא נוכל להישאר

אישתי היקרה תצליח מאוד בעבודה ואז נוכל להישאר

כעחכעחכ

אכעבנס

סיכיעכחכיחי
שלמה ארצי - ירח

תום רימון

Friday, Dec. 25th, 9pm

בית השיטה - עסיס, תעשיות מזון בע"מ, בית השיטה, ישראל

Beit HaShita

הסציצמ הנזסבזסה