Fizyka

Powtórzenie

Bezwładnoć- pierwsza zasada dynamiki

Gdy na ciało nie działa żadna siła lub gdy działające siły się równoważą to:

*jeśli ciało się nie poruszało, to nadal nie będzie się poruszać,

*jeśli ciało się poruszało to nadal będzie się poruszać w tę samą stronę

i z tą samą prędkością co do tej pory.

Big image

Im większa masa tym większa bezwładność ciała

Dokładność przyrządu

To najmniejszy parametr na urządzeniu np. 1mm na linijce