לוחמים יהודיים בצבאות בעלות הברית

יהודים רבים ברחבי העולם נלחמו כנגד לצורר הנאצי

כמיליון וחצי יהודים לחמו בצבאות הסדירים של בעלות הברית במלחמת העולם השנייה. במקרים רבים היה שיעור היהודים הלוחמים בצבאות רב מחלקם באוכלוסייה.

כ-500,000 חיילים יהודים לחמו במסגרת הצבא האדום. כ-120,000 מהם נהרגו בקרב וכ-80,000 שבויי מלחמה יהודים נרצחו בידי הגרמנים. יותר מ-160,000 לוחמים יהודים בכל דרגי הפיקוד זכו באותות הצטיינות ולמעלה מ-150 איש זכו באות ההצטיינות "גיבור ברית-המועצות" – אות הכבוד הגבוה ביותר שניתן בצבא האדום.

כ-550,000 חיילים יהודים לחמו במסגרת הצבא האמריקני. הם שירתו בכל החזיתות, באירופה ובאוקיינוס השקט. כ-10,000 מהם נפלו בקרבות ויותר מ-36,000 לוחמים זכו בעיטורי הצטיינות. חיילים יהודים השתתפו בשחרור המחנות.

עם פלישת הגרמנים לפולין לחמו כ-100,000 יהודים בשורות צבא פולין - עשרה אחוזים מכלל הלוחמים בצבא - כשיעור היהודים בכלל אוכלוסיית פולין. במהלך קרבות ההגנה על פולין נפלו, נלקחו בשבי הגרמני או הוכרזו נעדרים כ-30,000 יהודים (כ-11,000 מהם נפלו בעת ההגנה על ורשה). אלפי יהודים שירתו גם במסגרת כוחות פולניים שונים שלחמו נגד הנאצים בצבאות בעלות הברית.

יחידות מיוחדות של יהודים מארץ-ישראל התארגנו במסגרת הצבא הבריטי, דוגמת הבריגדה היהודית בשנים 1946-1939 שירתו כ-30,000 יהודים ארץ-ישראלים בצבא הבריטי.

בבלוגרפיה-אתר יד ושם

בברית המועצות

שירתו בזמן המלחמה 500,000 חיילים יהודים מתוך כ5 מילון יהודים שהיו בה.ההערכה שהמספר היה גדול יותר כיוון שרבים השתדלו להסתיר את מוצאם היהודי. 350 לוחמים הגיעו לדרגת גנרל ו160,000 קיבלו אותות הצטיינות(מספר גבוה ביחס לשיעורים באוכלוסיה כולה). 145 עוטרו בתואר גיבור בריה"מ. הדוגמא הידועה ביותר היא דמותו של אלכסנדר פצ'רסקי שנפל בשבי הגרמנים שנשלח למחנה ההשמדה בסוביבור. נראה שבגלל היותו קצין לא נישלח להשמדה מיד אלא שולב בקבוצת יהודים שעבדו במחנה. אנשי המחתרת שתיכננה בריחה מן המחנה התקשרו עמו והוא נאות להצטרף ולפקד על המחתרת.פצ'רסקי ארגן מחדש את המחתרת ועמד בראש המרד שפרץ ב14 באוקטובר 1943. פצ'רסקי עצמו הצליח להימלט מזרחה.


לא רק גברים שירתו בצבא האדום גם נשים גויסו ובמיוחד לחיל הרפואה. החיילת היהודיה הידועה ביותר הייתה טייסת בשם פולינה גלמן שהייתה טייסת מפציץ וביצעה 860 גיחות הפצצה ואספקה 14 אותות הצטיינות ואת התואר גיבורת בריה"מ.

לאחר המלחמה,בגלל המדיניות האנטי-יהודית סובייטית,טושטשה במידה רבה העובדה שיהודי בריה"מ החיו בשטחים שכבשו הגרמנים נרצחו בשיטתיות ומטעמים אידיאוליגיים.

לכן לא הרבו החיילים היהודיים לשוחח ולספר את אשר ראו עיניהם.

אלכנסדר ופולינה בזמן המלחמה

צבא ארצות הברית

בצבא זה שירתו כ-500,000 יהודים שהיוו כ-11% מאוכלוסיית היהודים.הם שירתו כטייסים,בחילות השדה והאוויר.

חלק ניכר מהם שירת במזרח הרחוק במלחמה נגד יפן מתוך הזדהות ופטריוטיות אמריקנית ולא בגלל זהותם היהודית.אלה שלחמו באירופה ושחררו את מחנות הריכוז לא ישכחו לעולם את המפגש עם הניצולים היהודים.

צבא ברטניה

כ-60,000 חיילים מתוך אכלוסיה של 450,000 איש. הדמות הידועה ביותר של חייל הלוחם ביחידת המודיעין של הצבא הבריטי היה חיים הרצוג מי שהיה אחר כך נשיא המדינה השישי של מדינת ישראל. יחידתו השתתפה בקרבות שניהל הצבא הבריטי בבלגיה והולנד ובין היתר שחרר את מחנה הריכוז ברגן-בלזן. לימים שירת הרצוג בצה"ל והגיע לדרגת אלוף.

חיילים יהודים מא"י גם שירתו בצבא הבריטי:

*יחידת החפרים שכללה יהודים וערבים כאחד.

*במחלקה הגרמנית ובמחלקה הסורית של הפלמ"ח

*יחידת הצנחנים היהודית מא"י- במהלך 1943 הסכימו הבריטים להצניח צנחנים יהודים מא"י שתפקידם יהיה כפול: הצלת שבויי מלחמה ואנשי צבא בריטים והפעלת אלחוט בשירות הפרטיזנים בארצות הכבושות, ובנוסף שליחות בקרב היהודים שם. הצנחנים הגיעו למספר ארצות: יוגוסלביה, רומניה, הונגריה, סלובקיה, איטליה, בולגריה ואוסטריה. פעילותם בחודשי המלחמה האחרונים נתקלה במכשולים וקשיים מבצעיים רבים. 12 מתוכם נתפסו ונפלו בשבי. שבעה מהם הוצאו להורג.אחדים לא יכלו לפעול בשל סכסוכים פוליטיים(יוגוסלביה)חלק הוסגרו כתוצאה ממעשי בגידה של סוכנים(הונגריה). הצנחנים

צבא פולין

בספטמבר 1939 גויסו כ- 120,000 יהודים לצבא הפולני. לאחר כניעת פולין, נמלטו חיילים יהודים רבים מחוץ לפולין והקימו צבא פולני בצרפת, אליו התגייסו יהודים רבים ממוצא פולני. צבא זה השתתף בהגנה על צרפת ועל בריטניה, ולאחר מכן אף סייע לכוחות הבריטיים בלוב. יהודים פולנים רבים הצטרפו ליחידות הצבא הפולני שנלחמו לצד הצבא האדום.

אני יהודי