De 4 C's in online marketing

Aurelia de Jong & Anna-Brecht Bruinsma

Constumer solution

Het bieden van toegevoegde waarde aan de consument die verder gaat dan het product: extra gemak bieden, informatie of complementaire producten.


De marketing P van Product staat voor ''beste product" de C van Customer staat voor "klantbehoefte, nuttig en bruikbaar''

The Art of the Answer - Customer Service Solution by nanoRep

Cost to customer

Een aantrekkelijke prijs-kwaliteitsverhouding, met veel keuzemogelijkheden en afgestemd op verschillende doelgroepen.


De marketing P van Prijs staat voor "concurrentie en kostprijs'' de C van Cost staat voor kosten voor de consument.

Customer Acquisition Cost

Convenience

'gemak van de klant', redenen om te kiezen voor een dienst of product.


De marketing P van Plaats staat voor ''traditionele verkoopkanalen'' de C van Convenience staat voor gemak van de klant.

'Why convenience is king: the critical role of fulfillment in the customer journey' Shutl

Communication

Duidelijkheid over de dienstverlening, mogelijkheden om vragen te stellen, suggesties te doen en klachten in te kunnen dienen.


De marketing P van Promotie staat voor ''telling and selling'' de C van Communication staat voor ''inspraak en interactie''.

Business Marketing: Personalize your Communication with Customers