עבודה בתנך

מגיש: ניב פרימו מורה: פראל שיראל

2. מהלך קריאת המכות

כאשר אנחנו קוראים את המכות אנו שופכים מים ויין לקערה בכל מכה,למשל צועקים דם ואז שופכים יין.