ביוטק על p53

השפעת ריכוזים שונים של חומצה פולית על חלבוני p53

המחקר בקיצור

חקרנו את ההשפעה של חומצה פולית על החלבון p53.
ההשערה הייתה כזאת: חומצה פולית יכולה למנוע או להגביל התרחשות של מוטציות שיכולה להוביל לגידול.

לאחר שביצענו ניסוי בתאים בריאים ראינו עלייה בכמות p53 בתאים בשיטה של הרצת החלבונים בג'ל בתאים וירידה בכמות התאים בשיטת ברדפורד. יכול להיות שעשינו איזו טעות בשיטת ברדפורד שהובילה לירידה בכמות החלבון p53 בתאים במקום לעלייה שלו.
Big image

משתנה בלתי תלוי: כמות החומצה הפולית בתאים
משתנה תלוי: כמות חלבוני p53 בתאים

השערת המחקר

השערת החקר מבוססת על מחקר שנערך בארצות הברית. מהמאמר עולה שכאשר מוסיפים לתאים לא סרטניים חומצה פולית הסיכויים לסרטן, כלומר הסיכויים שהתאים יעברו התמרה סרטנית פוחתים.
לכן ההשערה שלנו היא: החומצה הפולית תוביל לייצור מוגבר של חלבוני p53 במידה שתעזור בהפחתת הסיכויים לסרטן.

Big image

תוצאות הרצת החלבונים בג'ל

Big image
Big image
Big image
Big image
Big image
Big image

מסקנות

ממצאי הניסוי תומכים בהשערה שלנו: החומצה הפולית העלתה את כמות p53 – חלבון שמיוצר מגן מדכא סרטן בתאים. הסיבה שהיא לא העלתה את כמות GAPDH בתאים היא הגן שמייצר אותו - הוא מדכא סרטן וקבענו למעלה כי החומצה הפולית תעלה רק את כמות החלבונים של הגנים מדכאי הסרטן.
אך אי אפשר להפיק לקחים מניסוי אחד ורצוי לחזור עליו בווריאציות שונות, אולי גם לשלב בדיקה של תאים סרטניים ותאים לא סרטניים בנפרד כדי לגלות יותר על ההשפעה של חומצה פולית ולהבין בדיוק איך היא משפיעה, ובכך לתרום למדע ואולי גם לאנושות.