מאמינים ושומרים! שמיטה תשע"ה

מי שברא את העולם וזן ופרנס אותנו 6 שנים יעשה זאת גם השנה...