קריאה בהנאה :-)

כרטיס ניווט לעבודה עם טקסט

מה עושים לפני שקוראים?

הכותרת

בשלב הראשון- לאחר קריאת הכותרת אנסה לשער מתוך ידע עולמי על מה יסופר.....


תמונות/ איורים

בשלב זה- האם התמונה עוזרת לי לשער על נושא הטקסט שאקרא?

האם התמונה משלימה את המידע מהכותרת? האם היא מוסיפה לי פרטים?

ומה עכשיו?

נמספר את השורות.. (ליד כל שורה נכתוב מספר).


נבליט את סימני הפיסוק בשיטת הרמזור - נקודות באדום ופסיקים בירוק.

הצוות המוביל :