Reklaam

Reklaam kaubanduses

Reklaami tähtsus ettevõttele

Säästumarketi reklaam

Säästumarket. Ämm

KKK

  • Mis on reklaam? Reklaam on raha eest levitatav müügitoetusliku sisuga informatsioon.
  • Mida otsereklaami all mõistetakse? Otsereklaami alla kuulub reklaamvoldik, telefonikõne, kaubakataloog ja reklaamkiri.
  • Kas võib reklaamida toodet ja ettevõtet? Reklaamida võib nii toodet kui ka ettevõtet (imago)
  • Kas reklaami sõnum peab olema kooskõlastatud eesmärgiga ja suunatud valitud sihtturule? Reklaami sõnum peab olema kooskõlastatud eesmärgiga ja suunatud valitud sihtturule.
  • Kuidas jõuab reklaamsõnum klientideni? Reklaamsõnum jõuab meediareklaami (ajalehed, ajakirjad, televisioon, raadio) ja sihtreklaami (reklaamkirjad, kataloogid) kaudu.