פרבולה

השפעת הפרטרים a ו c

חקירת-הפונקציה הריבועית ax2+bx+c


פתח את היישומון בגאוגברה

חקירת השפעת הפרמטר c על הפונקציה

היכנס לקישור הבא וענה על השאלות-

ראה את הסרטון הבא וענה על השאלות בתוך הסרטון

חקירת השפעת הפרמטר a על הפונקציה

היכנס לקישור הבא וענה על השאלות

ראה את הסרטון הבא וענה על השאלות המופיעות בו

מסקנות

היכנס לקישוק הבא וענה על השאלות

שאלת סיכום