בוחרים בחיים

לא מדברים בפלאפון בשעת נהיגה

דיבור בפלאפון בשעת נהיגה - סכנה!