המחזוריות בסיפור עתניאל בן קנז.

שופטים ג פס' 1-11

מיטל חדד

חייןקר

מבוא