עיקרי האמונה באסלאם ובנצרות

שלי ויסביין ויובל עוזרי ז'6

מהי אמונה באל אחד?

אמונה באל אחד מציין רק את ייחודו של האל ושלילת אלים נוספים. לדוגמא: היהודים מאמינים באל אחד שיצר את הכל. לעומת זאת היוונים שהאמינו בהרבה אלים, שכל אחד מהם מציין דבר שונה. לדוגמא: קופידון- אל האהבה, נפטון- אל הים, אפרודיטה- אלת האהבה והיופי.

* בתמונה- אל האהבה קופידון.

5 עמודי האסלאם

חמשת עמודי האסלאם הם חמשת המצוות המרכזיות שהמוסלמים חייבים בשמירה עליהן.

1. העדות- המוסלמי מצהיר על אמונתו כשהוא אומר את ההצרה: "אני מאמין כי אין אלוהים מבלעדי אללה ומוחמד הוא שליחו של אללה". ההצרה מורכבת משני חלקים: בחלק הראשון המאמין מכיר בקיומו של אל אחד, ובחלק השני הוא מכיר בכך שמוחמד שליח של האל. כל מוסלמי חוזר על ההצרה הזו פעמיים ביום ומי שמפר אותה נחשב לנוטש דת האסלאם.

2. התפילה- המוסלמי מתפלל חמש פעמים ביום: בוקר, צהריים, מנחה, מעריב ולילה. הוא עושה זאת ביחידות או בציבור. הקריאה לתפילה נעשית עלי ידי המואזין מצריח המסגד. המוסלמים מטהרים את גופם- רוחצים את רגליים, ידיים ופנים- ולאחר מכן מתפללים. התפילה כוללת את העדות והפרק הראשון של הקוראן- ספר הקודש של המוסלמים. ואחר כך המתפללים אומרים פסוקים נוספים מהקוראן, ע"פ בחירתם.

3.הצדקה-המוסלמי נדרש לתרום מכספו לצדקה לפחות פעם בשנה. כספי הצדקה מיועדים לנזקקים, לעוסקים בעבודות האל ובעת מלחמה לצורך פדיון שבויים. הצדקה גם יוצרת ערבות הדדית בין אשיר לעני ומעלה את האדם השקוע בחיי היום-יום, למדרגה של רוחניות.

4. הצום- המוסלמי צם בכל ימי חודש הרמדאן- חודש המציין את תחילת ההורדה של הקוראן מהשמיים אל מוחמד. הצום נמשך מהזריחה עד השקיעה ובשעות החשיכה האכילה מותרת. כל מוסלמי ומוסלמית חייב להתחיל במצווה זו מגיל 7. הצום נועד כדי להביע חרטה, שליטה עצמית, הזדהות עם עניים ורבה לאל.

5. העלייה לרגל- על כל מוסלמי הבריא בגופו ובנפשו חלה חובת העלייה לרגל לכעבה שבמכה פעם אחת בחייו. המוסלמי חייב לבצע כמה פעולות לפני כניסתו למכה: להיטהר, להתבשם, לגזוז ציפורניים, לגלח את שפמו, ללבוש בגדים לבנים ולא לכסות את ראשו. לאחר הכניסה למתחם המקודש, עולי הרגל מקיפים את הכעבה 7 פעמים, ומנסים להגיע לאבן השחורה ולנשק אותה. בנוסף למצוות אלו נאסר על המוסלמים לשתות יין, לאכול בשר חזיר, לאכול בשר שלא נשחט בשחיטה כשרה ע"פ הדין המוסלמי, לעשות תמונות ופסלים בדמותם של בני אדם ולשחק משחקי הימורים.

עיקרי האמונה הנוצרית

עיקרי האמונה הנוצרית הם:

1. קבלת השילוש הקדוש (מושג המתייחס למהותו של האלוהים).

2. אמונה כי ישו היה אל ואדם כאחד.

3. האמונה כי צליבתו כאדם באה ככפרה על חטאי האנושות.

4. האמונה כי ישו קם לתחייה מקברו ביום השלישי לאחר שנצלב.

5.האמונה שמריה שילדה את ישו הייתה בתולה לפני שילדה את ישו ונותרה בתולה לאחר לידתו.

6. אמונה בנצחיות הנפש.

7. אמונה ביום הדין, שבו המתים יקומו לתחייה וישו יחזור וישפוט אותם.

8.קבלת החלטות ועידת ניקיאה (ועידת בישופים , שהתכנסה בשנת 325 לספירה וקבעה את עקרונות הנצרות).