10 המכות- עבודת הגשה

מגישות: דנה וחברותיה

חלק א- הגדה וטקסט מקראי

2 ציטויטים

הסבר

חלק ב- טקס משפחתי

במשפחתי....

במשפחתי....

חלק ג- 10 המכות

בחרתי במכות....
חידון פסח- 10 המכות

חידון הקשור ל10 במכות

שיר/ סיפור/ מיומנו של/ ראיןן

חיגדיגעגכעדגחיהעדחכעדח