Autisme bij kinderen

Wat is dat nou precies?

wat is een autistich spectrum stoornis?

Een autisme spectrumstoornis is een aangeboren ontwikkelingsstoornis. De hersenen functioneren anders, waardoor het kind informatie moeilijk kan ordenen. Een autisme spectrumstoornis is niet te genezen, maar door goede behandeling en begeleiding kunnen klachten wel verminderen en kunnen kind en ouders leren hoe ze met de stoornis om kunnen gaan.

Er zijn veel vormen van autisme. In de praktijk wordt gesproken over autistische stoornis, het syndroom van Asperger en PDD-NOS. Al deze varianten behoren tot de autisme spectrumstoornissen (afgekort ASS).

kenmerken van kinderen met autisme

Bij kinderen met ASS komen de volgende kenmerken in verschillende mate voor:

  • Stoornissen in de omgang met anderen
    Voor kinderen met ASS is het moeilijk of soms zelfs onmogelijk om contact te maken met andere mensen. Ze weten niet hoe ze zich in de buurt van anderen moeten gedragen. Sommige kinderen trekken zich terug, anderen zijn juist grensoverschrijdend en claimend in het contact.
  • Stoornissen in de communicatie
    Sommige kinderen met een autistische stoornis praten helemaal niet. Anderen praten juist heel erg veel of gebruiken moeilijke woorden, zogenaamde boekentaal.
  • Stoornissen in het verbeeldend vermogen
    Sommige kinderen kunnen urenlang bezig zijn met eenzelfde activiteit, bijvoorbeeld langdurig kijken naar draaiende voorwerpen of gefixeerd zijn op één onderwerp. Ze kunnen hierdoor zo worden geobsedeerd dat ze geen interesse hebben in de wereld om hen heen.
WAT IS AUTISME

de omgang met kinderen met ASS

Het vergt van de omgeving nogal wat aanpassing om goed met een autistische persoon om te gaan, zeker als iemand de stoornis in een wat ernstiger mate heeft. Structuur, duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid zijn de belangrijkste elementen in de omgang met mensen met een autistische stoornis.