Armenian Genocide Commemoration

Friday, April 22 at 2:20pm

Please join us for the annual Armenian Genocide Commemoration event

Blair and Webster students will participate in this event on Friday, April 22nd. We will meet at the Pasadena Armenian Genocide Memorial at Memorial Park, 162 E. Walnut St., Pasadena.

We anticipate the program will start at 2:20 pm and will last approximately one hour. Our program will have the students from both schools lowering flowers, reciting poetry and singing songs. The students will also be recognizing the PUSD’s Armenian Genocide Resolution. We are certain you will be touched by the performances and proud to see the unity among students.


Students will be expected to wear the Webster uniform to best represent the character of our school.


We understand that students will have to be signed out of class early on this day in order to drive to Memorial Park and find parking. Please email Mrs. Rojas at rojas.linda@pusd.us or call the school by Thursday to let us know that you will be signing your student(s) out before dismissal. We will have those students waiting at pick-up beginning at 1:45. We will send a sign-out form that must be completed before a student is released early.

Practice for participation

1. The Armenian National Anthem (1st and 3rd stanzas, «Մեր հայրենիք» +«Նայիր նրան»)
2. Hayr Mer
  3. The group song is “Kilikia” (also spelled as “Giligia”)
   We are singing two stanzas.


   You Tube links:

    https://www.youtube.com/watch?v=DwUe1tJAsWk
     https://www.youtube.com/watch?v=mwYtvvOu_xw
      The second link has lyrics printed on the slides.
       Lyrics

        Երբոր բացուին դռներն յուսոյ,
        Եւ մեր երկրէն փախ տայ ձմեռ,
        Չքնաղ երկիրն մեր Արմենիոյ, -
        Երբ փայլէ իւր քաղցրիկ օրեր.
        Երբոր ծիծառն իր բոյն դառնայ,
        Երբոր ծառերն հագնին տերեւ`
        Ցանկամ տեսնել զիմ Կիլիկիա,
        Աշխարհ, որ ինձ ետուր արեւ:


        Հասակ մը կայ մեր կենաց մէջ,
        Ուր ամենայն իղձ կ՛աւարտի.
        Հասակ մը, ուր հոգին ի տենչ`
        Յիշատակաց իւր կարօտի.
        Յորժամ քնարն իմ ցրտանայ,
        Սիրոյն տալով վերջին բարեւ`
        Երթամ ննջել յիմ Կիլիկիա,
        Աշխարհ` որ ինձ ետուր արեւ: