WEB-ABC

Barrie Schotsman - MM1A

Responsive


Responsive Webdesign is een benaming voor een bepaald design voor een website.

Dit houdt in dat de webdeveloper ervoor wil zorgen dat de bezoekers van een site op alle apparaten(van PC tot iPad en mobiele telefoons) een goede webervaring. Het ontwerp van een responsive website is zo gemaakt dat deze meeschaalt met de grootte van het beeldscherm waarop een bezoeker kijkt. Dit wordt gedaan zonder de leesbaarheid of de bruikbaarheid van de gebruikersinterface te verminderen.


Een responsive website past zich aan met behulp van flexibele grids en afbeeldingen. De flexibele grids zorgen ervoor dat op elk apparaat de breedtes en hoogtes van de pagina scherp blijven, en dus goed leesbaar. Flexibele afbeeldingen passen zich uiteraard ook automatisch aan, zodat ze altijd in proportie van de pagina blijven.


Verder wordt er gebruik gemaakt van media queries. Deze geven de webpagina een soort signaal die de afmetingen van het gebruikte apparaat doorgeeft, de pagina past zich vervolgens aan.

Big image