Preparing for the Digital Era

Unconference

Trainingday Oktober

In oktober zullen we geen klassieke traeningday houden, maar een unconference. We willen van dit formaat gebruik maken om samen tot nieuwe inzichten te komen over het thema: Preparing for the Digital Era.


Je kan hier alvast ideëen voorstellen voor lightning talks of stemmen op de talks in de lijst. Als je al ideëen hebt voor de sessies tijdens de unconference, kan je deze hier al beginnen delen.

Zorg er voor dat je op tijd bent

De unconference begint stipt om 13h30. Om de unconference goed te laten verlopen is het belangrijk dat iedereen de uitleg mee volgt. Er is geen tijd om deze uitleg te herhalen.

Je aanwezigheid is niet verplicht

Het concept van een unconference kan alleen maar werken met mensen die er willen zijn en willen participeren. Hoewel we natuurlijke hopen op jullie massale deelname is dit geen verplichting.
13h00 - 13h30: Broodjes

13h30 - 13h50: Intro

13h50 - 14h20: Lightning Talks

14h20 - 14h50: Agenda bepalen

14h50 - 15h35: Sessie 1

14h35 - 15h20: Sessie 2

16h30 - 17h00: Terugkoppeling in groep

Kan je niet wachten om te weten wat we gaan doen?