20.sajandi kirjandus

Triinu, Kristina, Karina

Kirjandusrühmitused

Arbujad- Luuletajate sõpruskond (B. Alver, H. Talvik, U. Massing)

Noor- Eesti- Kirjanduslikrühmitus, tekkis noore haritlaskonna eneseotsingu tulemusena (G.Suits, F. Tuglas, J. Aavik)

Siuru- Muutsid kirjanduse populaarseks ja tõmbasid sellele tähelepanu. Jätkas Noor-Eesti traditsioone (A. Gailit, M. Under, A. Adson)

Kirjandusajakirjad

Looming- 1923. aastal Tuglase poolt loodud ajakiri, põhitaotluseks on olnud uudiskirjanduse avaldamine ja hetke olukorra kajastamine

Keel ja kirjandus- Asutati 1958. aastal, avaldab kirjanduskriitikat

Kirjandusauhinnad

Friedebert Tuglase novelliauhind - Koosneb laureaadile pühendatud trükisest ja rahalisest preemiast.

Betti Alveri auhind - Antakse aasta jooksul kõige silmapaistvama ilukirjandusliku debüütteose autorile.

Loomingu aastapreemia - Antakse välja igal aastal Loomingu ajakirja parimatele kaastöölistele.


20.sajandi eesti luule

 • Pagulasluule
 • Stalinistlik luule
 • Sulaaja luule
 • Kassetipõlvkond
 • Poliitiline alltekst

20.sajandi eesti proosa

 • Tammsaare ja Gailiti romaanid
 • Mats Traadi talupojaromaanid
 • Jaan Krossi ajaloolised ja eluloolised romaanid
Uuenduslikkus: sisemonoloog, võõrandumine, eksistentsiaalsus

20.sajandi eesti draama

 • E. Vilde näidendid
 • Kitzbergi draamad
 • O. Luts külakomöödia