Yon IEP dirije pa elev la

Avek Jeanne Petit, Antrenè Paran

Nan atelye sa, ou pral aprann:

  Jodi a nou pral aprann:
  • konesans elèv la bezwin,
  • wòl elèv la, paran ak pwofesè a,
  • kontni IEP ki gen rapò ak yon tranzisyon elèv ki rive nan laj pou sa (Transition IEP)

  Student led IEP in Creole - Yon IEP Dirije pa elev la -

  Thursday, Feb. 25th, 4pm

  This is an online event.

  Sa a se yon evènman sou Facebook live!

  RSVPs are enabled for this event.

  Jeanne Petit, Multicultural Outreach Coordinator & Parent Trainer

  Jeanne Petit se Kowòdonatè Kontak Miltikiltirèl nou an, li pral prezante atelye ak pwogram nou yo bay fanmi ki pale kreyòl nou yo. Jeanne se tou yon antrenè paran ki pale kreyol sitou. Li gen plis pase 15 ane eksperyans ak tout aspè nan andikap soti nan dyagnostik la, enklizyon ak viv endepandaman, ak plis ankò ... Eksperyans pèsonèl Jeanne ansanm ak yon apwòch miltikiltirèl pou chèche solisyon ede li vin yon paran ki enplike, inovatè, ki cheche resous ansanm ak manm nan kominote li.