דבר המנהל

ב"ה


כ"ג אב ה'תשע"ד,ערב תחילת שנת הלימודים ה'תשע"ה.


להורים ולתלמידים היקרים שלום וברכה!


בעומדינו על סף פתיחת שנת לימודים חדשה,הריני לאחל לכל אחד ואחד מתלמידי בית ספרינו התחלה טובה,פוריה ומועילה;

שנה טובה ומתוקה! שנה של עשיה במרץ של שמחה,

שנה של הישגים לימודיים והתגשמות השאיפות של כל תלמיד והורה באשר הוא;

שנה חסידית ושל משיח נאו!!

אשרינו שזכינו להיות שותפים בקיום מוסד של הרבי מה"מ בשליחות!

בעז"ה בבית הספר אנו עושים ככל יכולתינו להביא את התלמידים לרמה חסידית מקסימלית,

מלאה בערכים ובחינוך הווה ועתידי בדרך אבותינו ורבותינו נשיאינו.

עם זאת,לרמה מקסימלית ומלאה תכנים מבחינה לימודית והישגית בתחומים נרחבים.

אתם,תלמידי בית הספר,תינוקות של בית רבן; בידיכם הכלים והכח להשפיע הלאה במקום שליחותכם

להפיץ את אור היהדות למקומות אליהם עוד לא הגיעו עד כה ולהוסיף עוד אור בעולם.

יה"ר שבזכות פעולותיכם נזכה לחזות תיכף ומיד ממש בביאת משיח צדקינו בירושלים הבנויה!


מנחם דולב,מנהל.