העוני באתיופיה

מצבם הבריאותי של תושבי אתיופיה

כיצד המצב הכלכלי באתיופיה משפיע על המצב הבריאותי ?

ממה נובע הרעב באתיופיה ?

היווצרות הרעב בעברה של אתיופיה :

השנים 1888 - 1892 נחשבו לימים נוראים באתיופיה.

בשנים אלו וגם כיום הגורמים להיווצרות העוני והרעב באתיופיה הם: אסונות כגון: בצורת ,מחלות וכ'ו.

סיבות נוספות מהן נובע הרעב - חוסר פיתוח ותעשייה כלכלית וטכנולוגית , חוסר בתשתיות העוזרות להתקיים ולהתגבר על בעיית הרעב .

בשנים האחרונות אוכלוסיית אתיופיה הולכת וגדלה ואיתה העוני והרעב בגלל חוסר משאבים וחוסר אמצעים להשיג את צורכי הקיום כגון: מים , מזון ומקום מחייה .

מה הקשר בין מצב העוני באתיופיה לבין מספר החולים בה ?

הקשר בין מצב העוני באתיופיה לבין מספר החולים בה הוא: