קו שביתת-הנשק!

קו 67 שטחיה של ישראל

קו שביתת הנשק!

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים,עם ירדן, סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1956. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

טענתי על קווי 67

הדרישה לסגת לגבולות 67' חוזרת בכל סבב שיחות בין ישראל לרשות הפלסטינית, ועלתה גם במהלך המו"מ עם סוריה. מדובר בחזרה לקווי שביתת הנשק עליהם סוכם בתום מלחמת העצמאות בשנת 1949 - קו גבול שאינו כולל את רמת הגולן (שפת הכינרת המזרחית), שטחי הגדה המערבית ורצועת עזה. זהו לב המחלוקת בין ישראל לפלסטינים.

באשר למעמדה של ירושלים - הרי שלאחר כיבושה במלחמת ששת הימים, נחקק בשנת 1981 בכנסת חוק יסוד "ירושלים בירת ישראל", המגדיר את העיר כבירתה השלמה והמאוחדת של ישראל. בחלוף השנים טענו מדינות רבות, ובהן מדינות ערב, כי סיפוח השכונות במזרח ירושלים הופך אותן למעשה לשטח כבוש וכי הבנייה בחלקה המזרחי של העיר הוא בגדר "התנחלויות". עד היום טוענים הפלסטינים כי ירושלים המזרחית תהיה בירת המדינה הפלסטינית כשזו תוקם רשמית.

לדעתי לפני מדינת ישראל יש מעט אופציות:

, ותוך כמה עשרות שנים להיות מוגפת ע"י העולם הערבי, בעזרה הפאסיבית של ארה"ב ואירופה.

ולהתחיל לפתח מדינה לתפארת, עם קשרים בכל העולם הערבי, ושילוב כל האיזור בפיתוח.

נידמה לי שאין יותר אופציות למדינה, ושלא תהינה לכם שום אשליות, אין דרך אחרת, ופתרון קסם .

אנו עם שכל ההיסטוריה שלו, בנויה מהאסונות הנוראים, שההסתמכות העקרה על העזרה האלוהית היכתה בנו.

סיכום!

לסיכום לדעתי לא צריך לחזור לקווי 67 כי יש אנשים שגרים באזורים אלו ויכולים להישאר בלי בית.

בטענה שלי אני הבאתי את דעתי על מה שיכול לקרות עם יחזקו קווי 67 או לא .

בקיצור איך שנראים גבולות ישראל היום לדעתי זה הכי טוב ולא צריך להוריד כמובן שום אזור\חלק .

וכמובן שאפשר להגדיל את ישראל אבל זה יכול להיות מגורמים של מלחמות או דברים אחרים פוליטיים וצבאיים.