חשיבות התנדבות בקרב בני הנוער

בעד או בנגד

מהי התנדבות ??

•"עשיית מעשה למען הזולת (משהו או מישהו) שאיננו בן משפחה שלא מתוך ציפייה לקבלת תמורה חומרית, ומתוך בחירה חופשית שאיננה כפייה"

•התנדבות היא כל פעילות שבה ניתן זמן ללא תמורה, על מנת להיטיב עם אדם או עם קבוצה אחרים, או עם מטרה מסוימת”

Big image

מדוע אתה מתנדב ??

•כ- 35% מהמתנדבים ציינו כי ההתנדבות גורמת להם תחושה טובה ו- 35% נוספים ציינו שהם אוהבים לעזור לאנשים. ניכר כי התחושות החיוביות – גורם לי תחושה טובה, אוהב לעזור ורוצה לעזור - חזקות יותר, בקרב תלמידי החטיבות.

Big image

התנדבות בקרב בני הנוער

450,000 בני נוערבישראל צריכים להתנדב