TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly

January 22nd, 2015

Big image

Ban Chấp Hành Miền Tây Bắc một lần nữa gởi lời cám ơn chân thành đến Cha Trung Phạm SJ, Tr. Nhã, Tr. Mỹ Linh và Tr. Hiếu đã cho các huynh trưởng Miền những bài khoá thật là hữu ích trong ngày “Khoá Bổ Túc 101” của Miền vừa qua.

Chúng con cũng không quên gởi lời cám ơn đến St. Michael Parish in Olympia, Fr. Jim Lee, Leanne Bergford, các Huynh Trưởng, trợ tá đoàn Emmanuel, trợ tá Chánh, các huynh trưởng trong các ban và đặc biệt đến tất cả các huynh trưởng đã đến tham dự buổi khoá này.

Tĩnh Tâm Mùa Chay - Linh Thao Retreat

Big image
*Click on Registration link to register. Remember, fee is $45 and will be $50 at the site.

**Các Đoàn Trưởng please pass this flyer and registration link to every HT and Trợ Tá in your Đoàn.

Thánh Ca Mùa Chay

Date: March 7th, 2015
Time: 7:30pm - 9:30 pm
Location: St. Ann Church

Address: 7001 S. Park Ave., Tacoma, Washington 98408

Featuring: Ca Sĩ Lê Quốc Tuấn (Trung Tâm Asia), Nini Nguyễn (Vocalist), Rufino Zaragoza (Pianist) and Joe Hebert (Cellist)


Thiếu Nhi Thánh Thể Miền Tây Bắc tha thiết xin các phụ huynh, ân nhân, trợ tá, các trưởng ủng hộ cho đêm Thánh Ca Mùa Chay này.


Xin liên lạc btv@mientaybac.org để biết thêm chi tiết.

(Flyer sẽ gởi ra trong cuối tháng này)

Thông Báo Hội Nghị Các Cấp Lãnh Đạo

Date: April 10-12, 2015
Location: The Cursillo Center
Address: 2221 N.W. 26th St., Fort Worth, Texas 76164

Fee: Free

Thành phần tham dự: Một (1) đại diện từ mỗi Ban Chấp Hành Đoàn, Liên Đoàn và Miền, và các Huấn Luyện Viên.

Thời hạn ghi danh: Xin nộp đơn trước ngày 10 tháng 3 năm 2015.

Click to view Official Announcement, Registration Form and Flyer.

Big image

Eucharistic Congress

Date: February 7th, 2015

Time: 8:30am - 5pm

Location: St. Michael Parish

Address: 1208 11th Ave. SE Olympia, WA 98501


The Eucharistic Congress is a gathering to celebrate Jesus – alive and present in the Holy Eucharist.

It seeks to:

  • Promote an awareness of the central place of the Eucharist in the life and mission of the Catholic Church.
  • Help improve our understanding and celebration of the liturgy.
  • Draw attention to the social dimension of the Eucharist

The celebration of the Eucharist is at the very heart of the Congress. The program includes catechesis, testimonies, and prayer. St. Michael Parish’s first Congress was in 2009 and was a source of encouragement and renewal for over 700 adults, teens and children.

Speakers for this year’s Congress are:

Archbishop J. Peter Sartain
Sister Mary Eucharista
Fr. Bryan Dolejsi
Fr. Gary Zender


*For more information and registration, click on this link http://www.saintmichaelparish.org/2015/01/04/eucharistic-congress/

Big image

Everyone has a Story in Life

A 24 year old boy seeing out from the train’s window shouted…
“Dad, look the trees are going behind!”
Dad smiled and a young couple sitting nearby, looked at the 24 year old’s childish behavior with pity,
suddenly he again exclaimed…
“Dad, look the clouds are running with us!”
The couple couldn’t resist and said to the old man…
“Why don’t you take your son to a good doctor?”
The old man smiled and said…
“I did and we are just coming from the hospital, my son was blind from birth, he just got his eyes today.

***Every single person on the planet has a story. Don’t judge people before you truly know them. The truth might surprise you

Save the Date

MTB Huynh Trưởng Camp - July 17-19, 2015

TNTT Miền Tây Bắc Tri-weekly

Will be sent out every 3 weeks for everyone in MTB to follow and catch up all of the upcoming events in our Miền.

Sẽ được gởi ra 3 tuần một lần để mọi thành viên theo dõi các chương trình của Miền.


Click on Miền Tây Bắc Tri-weekly Archive to view past Miền Tây Bắc Tri-weekly.


Thay mặt BCH Miền Tây Bắc

Tr. Lê Quang Anh Tuấn

Ủy Viên Truyền Thông