Gedragsproblemen Dementie

Stemmingswisselingen en ontremdgedrag

Stemmingswisselingen

Ongeveer 85 procent van mensen met dementie krijgt te maken met stemmingsproblemen: depressie, angst en apathie. Apathie is lusteloosheid, onverschilligheid en het verlies van initiatief. De mensen met apathie zijn minder geïnteresseerd in de wereld om hem heen, heeft vaak geen zin om iets te ondernemen en heeft afgevlakte emoties. Iemand die last heeft van angsten of kampt met depressie is vaak somber, pessimistisch en is bang om de deur uit te gaan. Als iemand angstig is of in paniek raakt, kan hij reageren met agressief gedrag omdat hij zich niet meer op een gewone manier kan uiten.

Ontremd gedrag

Impulsief en onaangepast gedrag, ook wel ontremmingsverschijnselen genoemd, zijn bekende gedragsproblemen. Iemand met dementie kan persoonlijke informatie aan een volslagen onbekende op straat vertellen of op luide toon door een gesprek heen praten. Ook kan hij ongepast seksueel gedrag vertonen. Het ontgaat hem dat zijn houding niet gepast is in een bepaalde situatie.

De meest voorkomende vormen van ontremd gedrag

- Ontremming bij eten: Gulzig eten, vraatzucht en eten zolang er eten is.

- Seksuele ontremming: handtastelijk gedrag, seksuele intimidatie, obscene gebaren maken, of masturberen.

Big image

Voor al je vragen kun je terecht op

www.dementie.nl hier vind je alle informatie die je maar nodig hebt over wat dementie inhoudt.