חומרים אורגנים

קבוצת פחממנים

נוסחה מלקולרית+ נוסחת מבנה

פרופאן: -הנוסחה המולקולרית: C3H8
Big image

קבוצה פונקציונלית+תכונות פיזיקליות

קבוצה פונקציונלית: איןתכונות פיסיקליות:

נקודות רתיחה והתכה – נמוכות, כי בין המולקולות יש רק קשרי וד"ו.

עם העלייה במסה המולרית של המולקולות עולות נק' הרתיחה, כי גדילת ענן האלקטרונים וגדילת שטח המגע בין המולקולות מחזקות את קשרי הוד"ו. עם זאת ככל שעולה מידת הסיעוף בין איזומרים, נק' הרתיחה באיזומר המסועף יותר תהיה נמוכה יותר, כי שטח הפנים בין המולקולות יקטן.