האיגרת השבועית של המזכירות הפדגוגית

ינואר 2015 (3) משרד החינוך

דבר יו"ר המזכירות הפדגוגית

שני האירועים העוקבים מהשבוע החולף של ביטולי בחינות הבגרות מעוררים תחושות מבוכה ותסכול רבות. אל אלה נלוות גם שאלות תבוניות יותר – ברמה הראשונית, צפות שאלות ארגוניות הנוגעות להסדרי שינוע, אבטחה וגיבוי. בוודאי שאנחנו חייבים להידרש לשאלות הללו ולתת מענה יצירתי ומהיר לפרצות גזילת דעת השאלונים. אבל נדמה לי שהאירועים הללו פותחים צוהר גם לעבר שאלות מרמה שניה, כאלו הנוגעות לסלע קיומו של מוסד ה'בגרויות'.

נתחיל בפנטזיה – דמיינו את ההודעה לתקשורת הבאה:

".... משרד החינוך, המועצה להשכלה גבוהה וועד ראשי האוניברסיטאות סיכמו הערב על מהפכה במערך השלמת לימודי ביה"ס התיכון והקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. בכותרת של התוכנית החדשה – ביטול בחינות הבגרות והפסקת תפקידו הממיין של בית הספר. עיקרי התוכנית :

- לימודי ביה"ס העל יסודי יקוצרו ויסתיימו בכיתה יא'. המסיימים יזכו לתעודת גמר בית ספרית. הזכאות לתעודת הגמר תהיה נתונה למי שישלים בציון עובר את כל לימודי החובה והבחירה על פי מתווה שיקבע על ידי משרד החינוך.

- בכיתה יב' כל תלמיד יבחר בלימודי המשך מתוך שני מסלולים עיקריים: 1. מכינה קדם אקדמית; 2. לימודי תעודה מקצועיים.

- הלימודים במסלול המכינה הקדם אקדמית פתוחים לכל מי שנושא תעודת גמר בית ספרית. הציונים בלימודי המכינה ישמשו את מוסדות ההשכלה הגבוהה במיון המועמדים למסלולי הלימוד השונים. המכינות הקדם אקדמיות יתקיימו בכל המוסדות להשכלה גבוהה במתווה אחיד שיאפשר קבלה לכל המוסדות.

- הלימודים במסלול לימודי התעודה המקצועית יציעו מגוון רחב של הכשרות מקצועיות. הכשרות אלו יהיו מודולריות ויאפשרו לאחר מכן להתפתח לדרגות מקצועיות גבוהות יותר. גם לבוגרי המסלול הזה תהיה פתוחה האפשרות להשתלב בעתיד במסלול הקדם אקדמי.

הוגי התוכנית מדגישים כי המערך החדש יאפשר מחד לבתי הספר להתמקד בלמידה משמעותית ולהעמיק בה, ומאידך ייצר שוויון הזדמנויות רחב יותר לכלל התלמידים. ...."

עד כאן הפנטזיה הבלתי מושכלת בעליל. בוודאי שצפות המון שאלות כגון: מה יחזיק את התלמידים בבית הספר ללא הבגרויות? איך נוודא רמת לימודים נאותה בהיעדרו של מבחן משווה? האם נוכל לממש אחריותנו על השכבות החלשות ללא קיום של סטנדרט ארצי מחייב ?

יחד עם זאת, אני חשוב שהגיע העת לחשוב בצורה פתוחה על הדברים, ולהעיז לפנטז.

שבת שלום לכולם,

ניר

למידה משמעותית וחינוך ערכי - תגובה לניר

באגרתו השבועית הראשונה (ינואר 2015) הציג ד"ר ניר מיכאלי את עמדתו בדבר כפל פניה של 'הלמידה המשמעותית': מחד גיסא, זו למידה שהיא אוטונומית, חווייתית ומספקת, החותרת, כל כולה, לשיפור יכולותיהם והישגיהם של הלומדים. ומאידך גיסא, זו למידה המכוונת: "לחבר אותה לממדי משמעות, זהות וערך ולקדם מחויבות לערכי שוויון ערך האדם, צדק וסולידריות חברתית." (שם) בהקשר זה, ברצוני לאמץ בחום את חלקה הראשון של טענתו של ניר, הממוקדת בהיבטים הקוגניטיביים והרגשיים של הלמידה המשמעותית. אך בהקשר הערכי-מוסרי, אעדיף דווקא מגמה אחרת שמוליך משרד החינוך תחת הסיסמה: האחר הוא אני. דומני, שאותם ערכים הומניסטיים של שוויון ערך האדם, צדק וסולידריות חברתית, מקופלים דווקא במהלך החינוכי של ראיית ה'אחר' לגווניו, כחלק מן הזהות של כל אחד מאתנו, כיחידים וכחברה. ואיך כל זה מתקשר לדרך הערכה שמרנית דוגמת בחינת הבגרות?

ובכן, בבחינת הבגרות בספרות (שאלון הבסיס) ישנו פרק חובה בשם 'יצירה שלא נלמדה', שבו נדרשים התלמידים להתמודד עם יצירת ספרות אותה לא למדו בכיתה, ובכך לממש מטרה מרכזית בתכנית הלימודים בספרות בביה"ס העל יסודי: טיפוחו של לומד עצמאי/אוטונומי (האין זו שיאה של למידה משמעותית?). בבחינת הבגרות בספרות האחרונה (חורף תשע"ה) הובא בפרק זה שירו של המשורר רוני סומק: ''המנון ילדי העובדים הזרים'' ( כוח סוס, זמורה ביתן, 2013).
להלן השיר והשאלות שנשאלו בעקבותיו, כפי שהופיעו בבחינה:

Big image
Big image

שימו לב לדרך בה מתמודד הפרק 'יצירה שלא נלמדה', הן עם תפיסת השיר כיצירת אמנות מורכבת בעלת ממדים סמנטיים, מבניים, פיגורטיביים ואינטר-טקסטואליים, והן עם ההיבט הערכי-מוסרי הגלום במתן קול למצוקת ילדי העובדים הזרים, ה'אחרים' האולטימטיביים של החברה הישראלית. לטעמי, זהו החיבור המיטבי בין למידה משמעותית להזדהות ערכית-מוסרית. ובניגוד למצופה מבחינת בגרות, מורים מספרים שתלמידים יצאו ממנה עם דמעות בעיניים למקרא שירו של סומק (ולא מפני שהבחינה תסכלה אותם).


ד"ר שלמה הרציג מפמ"ר ספרות ממלכתי

מפגש השתלמות למדריכים לחינוך לחשיבה ולמידה בדרך החקר להטמעת מודל "איחוד מול ייחוד", אגף א' לפיתוח פדגוגי

אגף א' לפיתוח פדגוגי, יקיים ביום ראשון ה- 25.1.15 בין השעות 14:30-18:30 במט"ח מפגש למדריכים לחינוך לחשיבה וחקר. המפגש יעסוק בהדרכה אפקטיבית ובדרכים להטמעת תכנים ממודל ההשתלמות המקוונת "איחוד מול ייחוד" והתאמתן לעבודת ההדרכה עם צוותי מורים.

השתלמות בינלאומית במרכז ע"ש א. עופרי, משרד החוץ

ב-25.1.15 במסגרת השתלמות בינלאומית שמקיים משרד החוץ לנציגים מומחים ממוסדות חינוך ואקדמיה ברחבי העולם, תציג דליה פניג , ס. יו"ר המזכירות הפדגוגית את מודל "איחוד מול ייחוד" לפיתוח מקצועי בתחומי הדעת.

הצגת הלמידה בדרך החקר- ביום עיון למפקחים מרכזים ומדריכים

ביום רביעי ה-28.1.15 יתקיים בקיבוץ רמת רחל מפגש למידה שמוביל המנהל הפדגוגי, ומיועד למפקחים מרכזים מהמחוזות ולרכזי למידה משמעותית. המפגש יעסוק בדרכים ללמידה משמעותית, במהלכו יציגו גב' עדה רוזנברג וד"ר שלומית גינוסר מאגף א' לפיתוח פדגוגי עקרונות בלמידה בדרך החקר.

יום עיון ארצי לתלמידי מחשבת ישראל בנושא משליטה לשמיטה - מבט אחר על אדם ועולם

ביום שני , ו' בשבט תשע"ה , 26 בינואר ,2015 יתקיים יום עיון ארצי לתלמידי מחשבת ישראל בכתות י"א- י"ב במכללת וינגייט, באולם הכנסים ע"ש הרשטריט.

ביום רביעי ו' באדר תשע"ה , 25 בפברואר ,2015 יתקיים יום עיון ארצי לתלמידי כתות י' במחשבת ישראל. במכללת וינגייט , באולם הכנסים , ע"ש הרשטריט

השתלמות מורי מחשבת ישראל ממלכתי דתי

השתלמות מורים מרכזית בנושא: "אמונה וגאולה" מתקיימת בימים אלו במכללת ליפשיץ. ההשתלמות המיועדת למורי מחשבת ישראל בחינוך הדתי מתייחסת לחלופות הערכה, למידה מבוססת פרויקטים והעצמת יכולת המורים לחבר את חומרי הלמידה לעולמם המעשי והערכי של התלמידים.

יוזמה לימודית "ממנהיגי העבר למנהיגי העתיד - מטמון גדולי האומה

במסגרת המקצוע "תרבות ישראל ומורשתו" החל ביום ראשון, כ"ז בטבת תשע"ה, 18 בינואר 2015 השלב הראשון של היוזמה "ממנהיגי העבר למנהיגי העתיד – מטמון גדולי האומה".

היוזמה, המופעלת בשיתוף המועצה להנצחת נשיאי ישראל וראשי ממשלותיה במשרד ראש הממשלה, נועדה להעמיק את ההיכרות של התלמידים עם חזונם ופועלם של הנשיאים וראשי הממשלה, באמצעות הליך למידה הרפתקני ומלהיב מול ממשק משחק אינטרנטי שבו דמויותיהם של 14 מנהיגים ו-14 אתרי מורשת. אל כל אחד מ- 28 התכנים (בסרט, תמונה , מלל וקישור) מוצמד כתב חידה.

משימת הכיתות לפצח את מרב החידות במהלך שמונה שבועות של התמודדות. מדי שבוע מופיעים באתר רמזים להקלת המשימה.

עד כה נרשמו ליוזמה למעלה משלוש מאות כיתות, המתמודדות עם האתגר של פיצוח החידות.

הכימיאדה - האולימפיאדה הארצית בכימיה - שלב ב'

ביום רביעי התקיים שלב ב' של תחרות הכימיאדה, שהיא האולימפיאדה הארצית בכימיה.

בשלב א' לקחו חלק כ- 5000 תלמידים מכל רחבי הארץ ומכל המגזרים.

לשלב ב' שהתקיים, העפילו 300 תלמידים. מתוכם יעלו לשלב ג', שהוא שלב הגמר 30 תלמידים.

בהצלחה לתלמידי הכימיה המתחרים!

כנס רמון לחינוך ולחלל

ביום שלישי ,ז' בשבט תשע"ה,27 בינואר 2015 התקיים כנס רמון לחינוך וחלל למנהלי המחוזות, אנשי חינוך, מפקחים, מורים, מנהלי בתי ספר, מנהלי אשכולות פיס, מורים למדע וטכנולוגיה, מורים לגיאוגרפיה ופיזיקה.

הכנס מתקיים זו השנה הרביעית, מאורגן על ידי סוכנות החלל הישראלית במשרד המדע , הטכנולוגיה והחלל בשיתוף עם קרן רמון ומשרד החינוך. מטרת הכנס לחשוף את ציבור האנשים העוסקים בקידום החינוך המדעי והטכנולוגי ולימודי כדור הארץ והיקום, לחידושים ולפעילויות המתקיימות ברחבי הארץ במערכת החינוך.

חידון החלל- אירוע הגמר

ביום רביעי ח' בשבט תשע"ה, 28 בינואר 2015 יתקיים אירוע הגמר של חידון החלל. לתלמידי בתי הספר היסודיים כתות ד'- ו', בירושלים

החידון נערך בשיתוף עם משרד המדע , סוכנות החלל, קרן רמון, משרד החינוך, המרכז הישראלי למצוינות בחינוך במטרה לקדם מצוינות מדעית בקרב תלמידים, לעודד חשיבה יצירתית ויוזמות. לחשוף בפני התלמידים עולמות תוכן חדשים.

תוכן התחרות משלב את התכנים הרלוונטים מתוכנית הלימודים במדע וטכנולוגיה , וכן הרחבה לתחומים משיקים ורחבים יותר מעולם החלל. בין היתר יעסקו התלמידים בתנועות גרמי שמיים במערכת השמש, בהיכרות עם מורשת אילן רמון, בסוגיות מתחום האסטרונומיה התצפיתית בשאלות העומדות בחזית חקר החלל. באירוע הגמר ישתתפו בתי ספר שעלו לשלב הגמר, האירוע יכלול פעילויות בתחרות, שיפוט העבודות שהגיעו לשלב הגמר וטקס חלוקת, פרסים לבתי הספר הזוכים.

אולימפיאדה צעירה לתלמידי חטיבות הבינים

ביום שני , ו' בשבט תשע"ה, 26 בינואר 2015 יתקיים טקס הסיום של אולימפיאדה צעירה ע"ש אילן רמון. לתלמידי חטיבת הבינים. הטקס יתקיים במכון ויצמן .

האולימפיאדה ע"ש אילן רמון היא פעילות המטפחת מצוינות מדעית טכנולוגית

בדרך של תחרות. במסגרתה מורי מדע וטכנולוגיה לחטיבת הביניים מובילים פעילויות של העמקה והרחבה בנושא חקר החלל והיקום.

האולימפיאדה כוללת השתתפות בחידון מקוון ופתרון בעיות מחזית המדע.

אירוע הגמר יכלול תערוכת תוצרים ודגמים של עשר הקבוצות שעלו לשלב הגמר, הרצאת מדען בנושא האולימפיאדה, הצגת התהליך והתוצרים על ידי שתי הקבוצות שדורגו במקומות הראשונים.

הנה קישור לדף האוליפיאדה: http://motnet.proj.ac.il/motnetc4

בוחרות ובוחרים במגמות מדעיות וטכנולוגיות בחטיבה העליונה- בעיר מודיעין מכבים רעות

ביום ראשון, כ"ז טבת תשע"ה, 18 בינואר 2015 התקיים בהיכל התרבות במודיעין כנס עירוני לתלמידי כיתה ט' בנושא קידום שוויון הזדמנויות מגדרי בלימודי מדע וטכנולוגיה. הכנס הנערך במסגרת שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה לבין היחידה לשוויון בין המינים בחינוך, ובין הפיקוח הכולל במחוז ירושלים ועיריית מודיעין מכבים רעות במטרה להגדיל את מספר הבוחרות והבוחרים למקצועות מדעיים וטכנולוגיים ולקראת בחירת קריירה לעתיד לבוא.

במהלך הכנס נחשפו התלמידים והתלמידות להרצאה בנושא חלל, אסטרונומיה ולוויינים והתקיים דיון בפאנל על החשיבות של לימודי מדע וטכנולוגיה.

סמינר שיתופי ישראל-ירדן על למידה שיתופית וחקר מדעי בנושאי צפרות ושמירת טבע

ביום ראשון, כ"ז טבת תשע"ה, 18 בינואר 2015, עד יום שלישי 20 בינואר 2015 התקיים בנצרת, סמינר שיתופי בנושא צפרות ושמירת טבע, במטרה לקדם שיתוף פעולה בין בתי ספר ישראליים וירדנים. השתתפו בסמינר מורים ואנשי חינוך מישראל ומירדן מבתי ספר יסודיים וחטיבות ביניים. הסמינר מתקיים במסגרת שיתוף פעולה בין המזכירות הפדגוגית, אגף מדעים, הפיקוח על הוראת מדע וטכנולוגיה והחברה להגנת הטבע, קרן הדוכיפת בחברה להגנת הטבע, והמשרד לשיתוף פעולה אזורי, ובתמיכה של קרנות בינלאומיים.

הסמינר ביוזמה של פרופ' יוסי לשם יחד עם שושי כהן, המפמ"ר למדע וטכנולוגיה, וד"ר חמד טרביה מפקח במגזר הערבי, רפרנט לנושא. במהלך הסמינר נשמעו הרצאות, התקיימו סיורים באגמון החולה ובסביבה הקרובה, נערכו סדנאות, וביקור בבית ספר בטמרה, העוסק בנושא צפרות ושמירת טבע בישראל.

השתלמויות מורים

תיפתח השתלמות בנושא ערכים באגף אמנויות - "ליצור בשביל הערכים".

זו השנה השנייה שאגף אמנויות מפעיל השתלמות ייחודית זו ובה היבט רב-תחומי של חמשת האמנויות הנלמדות במערכת (מחול, תיאטרון, מוסיקה, קולנוע ואמנות חזותית ).

הדגש בהשתלמות זו הוא על שילוב ערכים בהוראת אמנויות והיא מיועדת למורים לאמנויות המלמדים בבתי"ס יסודיים, בחט"ב ובחט"ע.

בהשתלמות יידונו דילמות ערכיות ביצירות ובדרך הוראתן.

השתלמות נוספת שנפתחה באגף אמנויות היא ההשתלמות: חקר רב תחומי באמנויות: נקודות מבט חדשות על היצירה "סיפור הפרברים" בהשתלמות יתקיים תהליך חקר רב-תחומי המתמקד ביצירת המופת "סיפור הפרברים".

היצירה, אשר הועלתה לראשונה בשנת 1957 בארה"ב, היא תוצר של שיתוף פעולה מרהיב של היוצרים ג'רום רובינס, סטפן זונדהיים, לאונרד ברנשטיין ויוצרים נוספים, וממשיכה להיות רלוונטית עד היום. בהשתלמות תתאפשר התבוננות מחודשת על היצירה מנקודות מבט מגוונות, תוך התייחסות להיבטים סגנוניים, תמטיים והיסטוריים. ההתבוננות הרב-מימדית מאפשרת פתח לתהליכי חקר עשירים, לשילוב אסטרטגיות חשיבה של התבוננות, שאילת שאלות, ניתוח ופרשנות.

פעילות ענפה בקרב מורי הגאוגרפיה בעל יסודי

ביום שני ו' בשבט תשע"ה 26 בינואר 2015, מורי הגאוגרפיה ב"מועדון המורים" (השתלמות מחוזית) רמת גן יעברו סדנה שעניינה למידה משמעותית בהנחיית עמיתה, מדריכה ארצית חנה סיון, וכן יפגשו עם ד"ר דלית אטרקצ'י לעמוד על הקשרים שבין אונסק"ו ושימור אתרים בלימודי הגאוגרפיה. ב"מועדון מורים" סמוך, ברחובות, למורי מחוז מרכז יעסקו המורים בסדנה שעניינה הערכה חלופית באמצעות עבודת חקר מפיה של חניתה ברעם, מדריכה ארצית לגאוגרפיה. באותה עת, מורי חיפה וצפון יתרגלו יישומי נתוני הלמ"ס בלימודי הגאוגרפיה בכיתה ובסדנה עם נציגת הלמ"ס ועם עומר גורן, מדריך ארצי . מורי הדרום ישמעו הרצאה מפי ד"ר משה אלעד על "לבנון – השכנה מצפון" וב"מועדון מורים" ירושלים יעסקו בפדגוגיה דיגיטלית - שימוש במשחקים ואפליקציות בלימודי הגאוגרפיה.

ביום שלישי 27 בינואר 2015 המורים המתמחים במדעי כדור הארץ בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה ישתתפו בכנס רמון לחינוך וחלל הנערך מדי שנה במסגרת שבוע החלל הישראלי.

תוכנית לקידום ועידוד השכלה גבוהה בקרב האוכלוסיה הבדואית באמצעות הענקת מלגות

משרד הממונה על החינוך הבדואי פרסם בתחילת השבוע הודעה על התחלת הרישום להענקת מלגות עבור הסטודנטים מהמגזר הבדואי הלומדים במוסדות מוכרים להשכלה גבוהה. התוכנית מיושמת מזה שמונה שנים ברצף, כאשר מטרתה קידום ועידוד ההשכלה הגבוהה בקרב האוכלוסיה הבדואית.

התנאים לקבלת המלגה בהתאם לקול הקורא אשר פורסם באתר משרד החינוך השבוע הינם:

1. סטודנטים הנמנים על המגזר הבדואי.

2. התלמיד הנו תלמיד, הלומד לתואר ראשון, שני או שלישי בהיקף של תוכנית מלאה. בלבד.

3. התלמיד לומד במוסד מוכר להשכלה גבוהה בארץ.

4. תינתן עדיפות לסטודנטים עם מצב סוציו-אקנומי קשה.

מקצועות הלימוד אשר אושרו לקבלת המלגה התקבלו בהתאם להמלצת משרד הכלכלה, כאשר מחקר שעשה משרד הכלכלה הראה שקיים ביקוש לעובדים במגזר הבדואי בתחום ההייטק (מערכות מידע, טכנולוגיה ופיתוח) ובתחום הפיננסי (ראיית חשבון, מנהל עסקים, כלכלה ומשפטים). קיים גם ביקוש למקצועות מתחום הרפואה (רופאים, תחום הסיעוד ותחום המקצועי נלויי הרפואה). בוגרי המסלולים הלימודיים הנ"ל יפתחו שוק תעסוקה איכותי וימנעו עודפי כוחות עבודה בתחומים שלא קיים לגביהם ביקוש, והם יהוו מנוף לצמיחה אקדמית, חברתית וכלכלית במגזר.

ההרשמה למלגה היא דרך אתר (עוכאד), אתר הממונה על החינוך הבדואי במשרד החינוך

Big image