ICT-integratie in onderwijs

GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

integratie

ICT-EINDTERMEN BaO en SO (1ste graad)
In elke module wordt aan de hand van concrete tools en voorbeelden in kaart gebracht hoe je aan de ICT-competenties van leerlingen kan werken

leerlingen creëren inhoud

Je leert hoe je leerlingen zelf inhoud kan laten creëren aan de hand van ICT.

ICT

web2.0

leerplan- en praktijkgericht

In elke module wordt de vertaling naar de klaspraktijk gemaakt en zal je web2.0 tools doelmatig in je lessen kunnen inzetten om de vakgebonden leerplandoelen te realiseren.

rekening houdend met de leerbehoefte

In de startmodule worden jouw leerbehoeftes in kaart gebracht, waarmee tijdens de nascholing rekening wordt gehouden.

ICT-integratie en visie op leren