היהודי החדש בארץ ישראל

עמית בניטה י'6

ערכים של היהודי החדש:

אחווה

אחדות

שוויון

שיתופיות

עזרה לזולת

Big image