הגזרות של אנטיוכוס אפיפנס

מדוע הטיל אנטיוכוס גזרות על העם היהודי?

מהן הגזרות?

הגזרות שאנטיוכוס פקד על היהודים הם:


1. אסרו על היהודים להעלות קורבנות וזבחים, ואיסור נסך בבית המקדש.

2. ציוו על היהודים לחלל שבתות וחגים.

3.ציוו על היהודים לטמא את בית המקדש על ידי בניית מזבחות עבודה זרה והקרבת חיות טמאות בו .

4. אסרו על היהודים לקיים ברית מילה.

5. דרשו מהיהודים לאכול מאכלים לא כשרים.

6. אסרו על היהודים לשמור את חוקי התורה (הם נצטוו להחליף את חוקי התורה בחוקת המלך.


*גזרות - תקנה, חוק או הוראה שיש בהן כדי לפגוע ולהקשות.

אנטיוכוס הטיל את גזרות אלו על העם היהודי כי

אנטיוכוס אפיפנס רצה להשמיד את היהודות, ובתוצאה מזה הטיל את גזרות אלו, במקום להרוג את היהודים ולהעלים את היהודים פיזית (כמו היטלר והמן) הוא רצה להרוג אותם נפשית, בכך שיגזור עליהם את גזרות שיגרמו לחילול השם והתורה ובכך להפוך את כל היהודים למתיוונים

האם הגזרות השפיעו על העם היהודי?

בהתחלה, הגזרות השפיעו המון על היהודים, אלפי יהודים התיוונו וחלק מהיהודים מתו ואף נרצחו המצב לא היה טוב

אך מתיתיהו ויהודה לא הניחו לזה לקרות

מתיתיהו ובנו יהודה, עשו הכל בשביל לעצור את הגזרות וההתיוונות,

הם העירו, שבתו והקימו המון מתנגדים,

בנוסף לכך הם הקימו את מרד המכבים שבו מרדו ולחמו באנטיוכוס וצבאותיו,

ובסוף הצליחו גם לקבל את בית המקדש רשמית וביטלו את הגזרות.

סרטון קצר על מרד המכבים

אריות יהודה - סיפורם המופלא של המכבים: עמק הברכה וקרב בית זכריה
Big image
Big image
Big image