בריונות ברשת

מגיש:ליעם

75% מהילדים בארצות הברית חווים בריונות ברשת ורק עשר אחוז מספרים על כך להורים שלהם
בריונות ברשת - מהסרט "מנותקים"