"עפים על זה" במכון הביולוגי

אירוע שיתופי של בתי הספר במחוז חיפה

האירוע המיוחד שלנו מ ת ק ר ב........

מנבהחכעגבחעכסחעכ

"עפים על זה"

Monday, June 8th 2015 at 4pm

124 Ha-Tishbi St

Haifa, Haifa District

באירוע תחרות

תהליך חקר הציפור בחצר הבית ובית הספר

צילום הציפור

ברכות, הופעה, ופרסים!!!