EL BUTLLETÍ DEL GEM

Contes.net

En aquest projecte diferents escoles creen un conte col·laborativament.

El projecte permet poder fer un seguiment del conte simultani a la seva elaboració per totes les escoles que participen en la creació dels diferents contes i la creació d’una biblioteca de contes, on any rere any aniran incorporant-se els contes nous.

Es basa en una aplicació senzilla que permet a cada mestre/a publicar el capítol que ha dut a terme la seva classe. La publicació d’aquest capítol es fa en un site.

1r TRIMESTRE:

S’inicia l’activitat fent una presentació del grup classe. Les disset escoles de la Fundació que participen en el projecte escriuen un text de presentació de la seva classe i afegeixen una fotografia del grup.

Big image

2n TRIMESTRE i 3r TRIMESTRE

En aquesta part del treball cada escola:

  • Elabora la part del conte que correspon a cadascú (introducció, nus o desenllaç)

  • Crea ’una o dues imatges que acompanyin el text i facin referència a aquest (il·lustracions).

  • Una imatge que serveixi com a icona per tal de clicar i enllaçar amb la continuïtat del conte.

Les escoles encarregades de fer el desenllaç, a més, caldrà que elaborin una pregunta que serveixi com a reclam per a escollir un o altre final.

Contes.net al GEM

Aquest projecte ha estat molt enriquidor gràcies a les competències digitals, lingüístiques i creatives que s’han necessitat per portar-lo a terme.

Des del primer moment els nens s’han mostrat molt predisposats a treballar i a col·laborar per poder finalitzar el conte. Han buscat i pensat molts desenllaços possibles fins, amb consens, arribar a un desenllaç final. Tanta ha estat la participació que ens hem trobat limitats pel nombre de paraules permès. Potser ampliant-ho podrien sortir contes encara més ben acabats. Tot i així el resultat ha estat molt satisfactori.

A més a més de poder elaborar el desenllaç del conte i tot el que això comporta hem pogut treballar paral·lelament Egipte i les piràmides.

Pel que fa els dibuixos, hem pogut profunditzar molt amb l’eina del “Paint”. Així doncs val la pena continuar participant amb aquets projecte vist el resultat final que ha estat molt positiu.

Rita i Oriol