עימותים במחזה "הקמצן" כסף ואהבה

מגישים: מנשה ומור ט'6

בין מי למי העימות

הַרפָּגוֹן - אוהב כסף הוא מוכן לבתר אל הילדים שלו לאומת כסף הקמצן, אביהם של קלאנט ואליז. מאוהב ב-מריאן.


קְלֶאָנט - בנו של הרפגון, מאוהב ב-מריאן.

הסבר על העימות

  • לכסף חשיבות רבה במחזה. הוא הוא, בעצם, הגורם להתפתחות העלילה מלתתחילה. קמצנותו של הרפגון, גורמת לו לשדך את ילדיו שידוכים המועילים לו כלכלית: את בתו למר אנסלם שיקח אותה בלי נדוניה, ואת בנו לאלמנה עשירה. דבר זה אינו מוצא חן בעיניהם, במיוחד מפני שמריאן עתידה להינשא לאביו, ונגנבת קופתו של הרפגון. כך משחד קליאנט את אביו להסכים לנישואין .

דמויות רבות מושפעות מהכסף במחזה. הרפגון מוצג כחולה מחלת נפש. מקמצנותו. הן גוברות על כושר המחשבה ההגיונית. הכסף חשוב לו יותר מילדיו. מריאן ואימה, בשל מחסור חיות בעוני. אליז וקליאנט לא חיים במחסור אך הם מפונקים ובזבזנים על אף ההקצבות של אביהם. המשרתים רוצים להרוויח את לחמם. בעוד וולר הוא היחיד שלא הראה צורך עז לכסף בכל המחזה.

ציטוט של העימות כסף והאבה

הרפגון אוהב כסף בצורה אובססיבית ומתקמצן על כל דבר. קליינט מאוהב במריאן, בחורה שכעת עברה לגור באזור, ואליז מאוהבת בואלר, אחיה של מריאן. הרפגון מאוהב גם הוא במריאן, והוא וקליינט נלחמים עליה. הרפגון רוצה שבתו אליז תינשא למר אנסלם, איש עשיר שמוכן לשאת אותה ללא נדוניה מצד הרפגון. ואין דבר הגורם להרפגון אושר יותר מאשר חיסכון בכסף. קלטינט מתכנן לקחת הלוואה של 15 אלף פרנק בשביל לשאת לאישה את מריאן, אבל ברגע שהוא מגיע לפגוש את המלווה, הוא מגלה כי המלווה הוא הרפגון, אביו, בכבודו ובעצמו.