יום המעשים הטובים

יום המעשים הטובים,,בית ספר חט"ב בית-ג'אן

יום המעשים הטובים

כולם מתגייסים לעשייה החינוכית ב 17.3.16..

תלמידים,מורים, הורים, נציגים מהקהילה..ועוד..

עובדים יחד למען בית-ספרנו, במטרה לטפח את החזות המרכזית של בית-הספר..

Big image