Nieuwsbrief 2

Vakopleiding Bakkerij, Middelbare Hotelschool Friesland

Algemeen

De dagen worden alweer langer, de bakkerij maakt zich op voor de drukkere tijden rond de Pasen, Pinksteren of misschien wel de zomermaanden.

De derde periode van schooljaar 2013-2014 ligt inmiddels achter ons en maken ons de laatste 10 weken op voor de uitstroom gediplomeerden en nieuwe aanwas bakkers.


Deze nieuwsbrief zal u informatie bieden omtrent veranderingen onderwijs 2014-2015, vakanties, NBA cursus, wedstrijden, subsidieregeling en bereikbaarheid

Onderwijsvrije periodes

Vrij rondom Pasen 18 t/m 21 april

Meivakantie 28 april t/m 5 mei

Hemelvaart 29-30 mei

Pinksteren 9 juni

Zomervakantie 28 juni t/m 17 augustus

Verandering onderwijs

Uren norm

 • Voor de bol-opleidingen treedt per 1 augustus 2014 een nieuwe norm in werking
 • In de nieuwe uren norm stelt het ministerie eisen aan het aantal uren dat een school aan bepaalde type onderwijsactiviteiten stelt:
  - Begeleide onderwijstijd (Bot)
  - Beroepspraktijkvorming (Bpv)
  * samen totaal 2000 uren bij een 2 jarige opleiding bol

 • Door de verandering in de uren norm zullen de indelingen qua stage uren en dagen voor de cursisten volgend jaar anders zijn dan afgelopen jaar.

 • Zo gauw er meer duidelijkheid is zult u hiervan op de hoogte gesteld worden.

Gastlessen

 • Graag zouden wij schooljaar 2014-2015 gebruik willen maken van uw kwaliteiten in de vorm van gastlessen. U kunt denken aan praktijk en of theorieles, demo, workshop of een andere invulling
 • De tijdsduur en frequentie is nader te bepalen
 • Of lijkt het u wat om eens een dagje mee te draaien binnen de opleiding brood en banket?
 • Stuur dan een mailtje naar j.albertsma@fcroc.nl


Rekenen en Nederlands

 • In het tweede jaar van de opleiding moeten de cursisten een Nederlands-, en rekenexamen doen.
 • Ook hebben ze in dat jaar recht op een herkansing. De examens worden over het algemeen gepland op de dag(en) dat de cursisten op school zijn. In een enkel geval echter kan het voorkomen dat dit niet lukt. Graag vragen we dan uw begrip en medewerking zodat een cursist ook dan in de gelegenheid wordt gesteld om deel te nemen aan het examen.


NBA cursus

Als praktijkbegeleider wilt u uw cursist toch ook zo goed mogelijk begeleiden. Dat vraagt zeker iets van u en de manier waarop u een cursist begeleidt, motiveert en ondersteunt bij zijn of haar werkzaamheden

De Themabijeenkomst “Opleiden in de dagelijkse praktijk” wordt gehouden op dinsdag 21 oktober 2014 en biedt u inzicht in het effect van uw gedrag bij het opleiden van cursisten. U krijgt handvatten hoe u uw cursisten nog beter en motiverend kunt begeleiden tijdens zijn of haar opleiding. De themabijeenkomst wordt gehouden op het Friesland College (locatie wordt later kenbaar gemaakt).

Meer informatie en opgave mogelijkheden over de NBA cursus zullen wij u nog doen toekomen.

Wedstrijd nieuws

Het is al weer even geleden dat de wedstrijden van de Friese en Groninger cursisten verenging hebben plaats gevonden. Een aantal cursisten zijn in de prijzen gevallen.

Kampioen jeugdklasse, cup cake, amandelbroodje, bruidstaart 1ste prijs (zie foto boven van Thalisha van der Meulen), chocolade enz.

http://bakkersvakwedstrijden.nl/

Na de bakkers vak wedstrijden konden de cursisten zich opmaken voor de jeugd vak wedstrijden in febr. Ook hier werden verschillende prijzen in de wacht gesleept waaronder Thalisha v/d Meulen als regio kampioen in de klasse uitvoerend banketbakker. Thalisha maakt zich klaar voor de Nederlands kampioenschappen op 23 april te Wageningen.

http://www.jeugdvakwedstrijden.nl/mbo.php

En dan was er nog de wedstrijd om de "Lekkerste bonbon van Nederland" scholieren editie. Met een voorronde op 27 jan. in Zevenbergen gevolgd door de finale in het Belgische Erembodegem. Frederika Bokma cursist niveau 3 zelfstandig werkend banketbakker behaalde een mooie 2d prijs met haar "Honey bees".

http://www.lekkerstebonbon.nl/blog/

Subsidieregeling


Nieuwe subsidieregeling vervangt de Wet afdrachtvermindering onderwijs (WVA onderwijs) per 1 januari 2014.

Op 1 januari 2014 is de nieuwe regeling ‘Subsidieregeling praktijkleren’ in werking gegaan.

De subsidie is een compensatie voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding in de praktijk.

Voor wie is de subsidieregeling?

Voor werkgevers die leerlingen begeleiden in het mbo die een opleiding volgen in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) of vmbo-leerlingen die een leerwerktraject volgen. Op bedrijven die een bol-leerling begeleiden is de regeling niet van toepassing.

Meer informatie is te vinden op de site van

http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Team samenstelling

Jurjen Albertsma docent brood en banket coach BBLers j.albertsma@fcroc.nl

Carolien Dijkstra docent rekenen C.Dijkstra@fcroc.nl

Willem Elsinga docent Nederlands w.elsinga@fcroc.nl

Martha Lykelema coach eerstejaars m.lykelema@fcroc.nl

André Metz docent brood en banket a.metz@fcroc.nl

Marjolein Steenkamp docent LenB en coach tweedejaars m.steenkamp@fcroc.nl

Esther Veurman BPV coördinator bakkerij e.veurman@fcroc.nl

Gjalt Walda praktijkinstructeur brood en banket g.walda@fcroc.nl

Krista Jansen opleidingsmanager k.jansen@fcroc.nl


ROBO voorzitter

Marten Boonstra voorzitter ROBO Friesland boonstra@echtebakker.nl 0566 - 65 21 96