כבוד ועונג שבת!

יחידת לימוד לכיתה ג'.

השבת

השבת מוזכרת בתורה כבר בסיפור בריאת העולם, בתחילת ספר בראשית ובעשרת הדיברות: "זָכוֹר אֶת יוֹם הַשַׁבָּת לְקַדְּשׁוֹ."

אנו מצווים לשמור על כבודה של השבת ולהתענג בה.

כבוד השבת:

מצוות כבוד שבת נלמדת מפסוק בספר ישעיהו:


"...לקדוש ה' מכובד, וכיבדתו מעשות דרכיך, ממצוא חפצך ודבר דבר"


הפעולות הנעשות לפני השבת נקראות כבוד השבת.

עונג שבת:

מצוות עונג שבת נלמדת מספר ישעיהו:

"...וקראת לשבת עונג..."


עונג שבת הם פעולות הנעשות בשבת עצמה
איך עושים קידוש