השפעת סוגי דשן על צמיחת עלי סלק

כיתה ה' דליה, בי"ס דקלים, חווה בעדן

הקדמה

בניסוי זה רצינו לבדוק מהי ההשפעה של שימוש בדשנים שונים על צמיחת עלי הסלק באדמת רנדזינה. נושא זה נבחר לאחר למידה על נושא הקומפוסט והזבל האורגני. רצינו לדעת האם קיים הבדל בצימוח עלי הסלק אם נדשן בקומפוסט אותו הכנו בעצמנו או נדשן בדשן כימי הנקרא NPK (ראשי התיבות של היסודות חנקן, זרחן ואשלגן).

מטרת המחקר

לבדוק את השפעת השימוש בדשנים שונים (כימי ואורגני) על צמיחת עלי הסלק באדמת רנדזינה.

שאלת המחקר

כיצד ישפיע השימוש בדשנים שונים על גדילת עלי הסלק?

השערה

ההשערה היא כי הצימוח הטוב ביותר יתקבל עם תוספת הדשן הכימי.

שיטות וחומרים

משתנה בלתי תלוי: סוג הדשן - כימי (NPKׂ ) או קומפוסט

משתנה תלוי: גובה עלי הסלק - נמדד העלה הגבוה ביותר בכל צמח, בס"מ, בעזרת סרגל

בקרה: זריעת זרעי עלי סלק ללא תוסף של דשן כלשהוא

גורמים קבועים: אור, טמפרטורה, סוג האדמה (רנדזינה), השקיה, עומק הזריעה, מספר הזרעים, דרך מדידה

הכנת הניסוי: שלושה מארזי קלקר שונים מולאו באדמת רנדזינה בכמות שווה. בכל מארז נזרעה כמות זהה של זרעי סלק עלים. למארז אחד הוספנו דשן כימי (NPK), למארז השני הוספנו קומפוסט ולמארז השלישי לא הוספנו דבר. את שלושת המארזים הנחנו במשתלה המספקת השקיה אוטומטית ובאנו לבדוק את התוצאות פעם בשבוע.

תוצאות

במארז הביקורת, ללא תוסף דשן, נרשמו מדדי הצימוח הנמוכים ביותר (ממוצע של 4.85 ס"מ). במארז עם תוספת דשן כימי מסוג NPK נרשמו מדדי צמיחה בינוניים (ממוצע של 6.75 ס"מ). במארז עם תוספת הקומפוסט נרשמו מדדי הצמיחה הגבוהים ביתר (ממוצע של 13.26 ס"מ).

דיון ומסקנות

בניסוי זה נבדקה השפעת תוספת של דשן כימי ודשן אורגני (קומפוסט) על צמיחת סלק עלים. באופן ניכר וברור, בשונה מההשערה, נראה כי הצימוח הטוב ביותר היה עם תוספת הקומפוסט. הסיבה לכך כנראה היא הריאקציה הטובה שיש לקומפוסט עם אדמת הרנדזינה. כנראה שהשימוש בNPK פחות מתאים לאדמה זו ולא מניב את התוצאות הטובות ביותר. בניסוי נוסף שנערך בחווה, בו נזרעו זרעי סלק עלים על מצע של סיבי קוקוס, נתן הNPK את התוצאה הטובה ביותר ואילו הקומפוסט נתן תוצאה בינונית, מה שהוביל אותנו למסקנה כי כנראה נדרשת התאמה בין שיטת הדישון למצע הגידול.

המלצות והשלכות לעתיד

לחקלאי המעוניין לזרוע עלי סלק באדמת רנדזינה, נמליץ לדשן בעזרת קומפוסט אורגני, לקבלת התוצרת האופטימלית.