חנוכה

חנוכה שמח חופשה נעימה ושמחה !

מדוע חופש חנוכה הוא 8 ימים ?

חופש חנוכה 8 ימים כי קד השמן היא צריך להשפיק ליום אחד והוא שהפיק ל 8 ימים .
יפה ירקוני - כד קטן