Reflectiemoment 5STWa

Stef Ceyssens

Herrineringen.

We hebben dit jaar met verschillende doelgroepen gewerkt, zowel met kinderen, bejaarden als gehandicapten. Het dorpsrestaurant met de bejaarden vond ik persoonlijk het leukst, dit kwam deels ook wel omdat ik vooral achter de schermen werkte. Bij de activiteit met de kinderen was ik ziek, hierbij heb ik enkel in de voorbereiding geholpen. Bij de namiddag aan de kleuterschool was ik niet aanwezig. De io rond verstandelijke beperking moesten we een namiddag met gehandicapten mensen in elkaar steken, hier had ik het meeste schrik voor omdat dit voor mij een onbekende doelgroep was.


Wat er minder goed ging.

- Competentie 2, een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren.


deelcompetentie de uitvoering voorbereiden.

Ik zat een in een groep waar ik nog zelde of niet mee had samengewerkt, hierdoor liep het concept in de beginfase een beetje in het honderd omdat iedereen zijn eigen willetje wou doorduwen, hierdoor kwam de voorbereiding in het gedrang. Dit was ook zo toen we aan het boekje moesten werken voor de namiddag met de kleuters, sommige van de groep zagen het volgens mij iets te groots. Maar we brachten het wel tot een goed einde telkens.- Competentie 1, een sociaal wetenschappelijk of natuurwetenschappelijk thema onderzoeken.


Deelcompetentie: informatie verzamelen.

Bij de io verstandelijke beperking moesten we als examenopdracht per twee informatie opzoeken over verstandelijke beperkingen. Dit was erg veel informatie waar je lang aan moest werken. Na enkele lessen wordt de motivatie bij mij minder en minder en ik moet daarom iets beter leren doorzetten.

wat er goed ging.

- Competentie 2 , een persoonsgerichte activiteit voor een groep organiseren.


Deelcompetentie: samen organiseren.

Bij de namiddag met de gehandicapten moesten we ons voorstellen en uitleggen wat we gingen doen, dit ging redelijk vlot omdat we dit deden aan de hand van een spel waardoor we meteen ons een beetje konden inleven in de gedachten van deze personen en dit vergemakkelijkte ook de rest van de middag. Dit was ook zo bij het dorpsrestaurant, iedereen hielp elkaar op enkele uitzonderingen na, maar ook dit verliep vlot.
- Competentie 3, binnen een welomschreven opdracht iets mondeling presenteren voor een groep.


Deelcompetentie: samen presenteren.

Vroeger was dit altijd een werkpunt maar ik ben hier vind ikzelf erg in vooruit gegaan, mijn probleem was dat ik of wel te veel of wel te weinig gebaren gebruikten, nu denk ik dat ik hier wel de perfecte mix tussen gevonden heb.

GIP