ושבתה הארץ

נושאים שלמדנו בנושא השמיטה

לפניכם דף מארגן לנושאים שלמדנו בנושא ה"שמיטה".

בדקו אם כל הנושאים מופיעים במחברת OneNote


- מהי מצוות השמיטה?

- טעמי השמיטה: * בין אדם למקום

* בין אדם לחברו

- מלאכות חקלאיות בשנת השמיטה: * מלאכות האסורות מהתורה

* מלאכות האסורות מדרבנן

* מלאכות שמותר לעשותן בשנת השמיטה

* גידולים בתוך הבית ובחממה

- הברכה בשנה השישית

- קדושת פירות שביעית

- זמן קדושת שביעית

- אוצר בית דין

- היתר מכירה

- מושגי שמיטה

אתר בנושא השמיטה

- הכנסו לאתר

- למדו את הנושאים

- שחקו במשחקים לסיכום כל נושא.