Het ingenieursbureau

"een realistische kijk op de ingenieurspraktijk"

Big image

Op zoek naar opdrachtgevers, 16 en 17 april 2014

Voor het project "het ingenieursbureau" is het Theresialyceum op zoek naar enthousiaste opdrachtgevers om leerlingen te begeleiden.


Leerlingen spelen een ingenieur voor een dag

en zijn lid van een projectteam dat bijvoorbeeld een ondergronds winkelcentrum ontwikkeld. Niet alleen het technische idee is relevant, ook een kosteninschatting kunnen maken en bovendien het idee verkopen en presenteren is belangrijk om de opdrachtgever te overtuigen. Hierbij zijn economie en Nederlands van belang. Vormgeving is een ander aspect van productontwerp. Dit komt aan bod bij het vak beeldende vorming. Daarnaast kunnen leerlingen m.b.v. ICT zowel een 3D-tekening als een presentatie leren maken.


Het project heeft meerdere functies:

  • Leerlingen een realistisch beeld geven van de beroepspraktijk als ingenieur
  • Meer keuze voor bètaprofiel en grotere doorstroom van bèta's naar hoger onderwijs
  • Leerlingen leren projectmatig te werken en zien hun sterke en minder sterke kanten