Les deixalles espacials

Cable electrodinàmic

Problemes de les deixalles espacials

Un dels darrers incident de la història pel que fa a la creació de brossa espacial, va ser la prova d'una arma antisatèl·lit (ASAT) que realitzar la Xina el passat 11 de gener del 2007. Aquesta prova va generar més de 900 fragments detectables i es calcula que addicionalment es podrien haver dispersat més d'un milió de fragments d'un mil·límetre o més.

Un altre fet, potencialment més important que l'anterior, és el que va passa el 19 de febrer del 2007 quan l'etapa acceleradora d'un coet rus Briz-M va explotar en òrbita sobre Australia. L'accelerador llançat el 28 de febrer del 2006 portant el satèl·lit de comunicacions Arabsat-4A, però va fallar abans que pogués exhaurir tot el seu combustible. L'explosió va poder ser gravada per diversos astrònoms, però a causa de la serva òrbita la boira de residus és molt difícil de quantificar emprant els radars terrestres. Tot i això, a data de 22 de febrer del 2007 s'han identificat més de 1.000 fragments.

Explicación del mètode

El projecte de la JAXA, força complex, consisteix en acoblar el cable magnètic / electrodinàmic (que consta de tres fils hiperfins d'alumini de 0.1 mil·límetres de gruix) cap a les restes detectats de deixalles espacials. Aquest cable, atès que és magnètic, es val del camp magnètic terrestre perquè el seu braç sigui arrossegat a la mercè del mateix, i així, un cop acoblats a ell les restes d'escombraries espacials, i com el camp de la Terra és molt potent, aquests es van desaccelerant contínuament, reduint milers o fins i tot milions de vegades els riscos per col·lisió i així permetent que, en decelerarse, perdin inèrcia i caiguin pel seu propi pes, com meteorit cap a la Terra, on es desintegrarien gràcies a la nostra poderosa atmosfera a causa de la força de la fricció.

imatges delmètode:

Promotors

Per la elaboración del cable, la agencia japonesa d'exploració espacial (JAXA) va confiar el la empresa japonesa Nitto Seimo porque els hi fabriques el cable.

Aventatges i inconvenients

Aventatge

  • Aprofita el magnetisme de la terra


Inconvenient

  • Per la creació del cable es necesiten 10 anys