1967

לפני ואחרי מלחמת ששת הימים

מה הם קווי 67?

קווי 67 הם קווי הגבול החדשים שנקבעו לאחר מלחמת ששת הימים.

בצפון נכבשה רמת הגולן מידי הסורים, בדרום נכבש חצי האי סיני מידי המצרים, במזרח שוחררה ואוחדה ירושלים

ונכבש שטח הגדה המערבית ויהודה ושומרון עד לתוך השטח של הירדנים.

חלק השטחים הוחזרו בהסכמי בפסקת אש וחילופי שטחים וחלק הוחזרו תחת הסכמי שלום מול מדינות שכנות.

הקו הירוק הוא קו שביתת-הנשק של מדינת ישראל עם מצרים, עם ירדן, עם סוריה ועם לבנון, כפי שנקבע בהסכמי שביתת הנשק שנחתמו בשנת 1949, לאחר מלחמת העצמאות ועד לפריצת מלחמת ששת הימים בשנת 1967. שמו ניתן לו מכך שהוא צויר בעיפרון ירוק על המפה שנעשה בה שימוש בדיונים. כינויים נוספים לקו הירוק הם "גבולות 4 ביוני 1967", "גבולות 67" וגם "גבולות 48".

מניעים להשבת הגבול לקווי 67

בטחוני

כלכלי

דמוגרפי(אוכלוסיה)

יחסי ישראל מול העולם

Big image
Big image

ניסוי

החי"ש היה חיל השדה של ארגון ההגנה בין השנים 1939 - 1948, ארגון צבאי חשאי אשר הורכב ממתנדבים בעלי כושר לחימה בגילאי 18 - 26. החי"ש היה בנוי במבנה צבאי תקני של כיתות, מחלקות, פלוגותוגדודים. לקראת מלחמת העצמאות אורגנו הגדודים בחטיבות שעל בסיסן הוקמו בסוף מאי 1948 חטיבות צה"ל הסדירות.

מניעים לשמירה על קווי 67 כמו שהם היום

בטחוני

כלכלי

דמוגרפי (אוכלוסיה)

יחסי ישראל מול העולם